Regulamente

Concursuri

 Borderou rezultate selecție depunere dosare concurs muncitor calificat II, M,G, 6.09.2021

 Borderou rezultate finale concurs m.c. II, 6.09.2021

 Rezultat proba scrisă, concurs m.c. II.

 Rezultat proba INTERVIU, concurs m.c. II

 Anunt concurs Muncitor Calificat I M;G., mecanic masini si utilaje pentru constructii si terasamente

 Afișare selecție dosare pentru functia de Muncitor Calificat I M;G mecanic masini si utilaje terasamente

 Rezultate proba scrisă concurs 4.02.2022

 Rezultat proba interviu concurs muncit calificat I, M;G. mecanic masini si utilaje terasamente

  Rezultate finale concurs muncitor calific I, M;G. mecanic masini si utilaje terasamente, februarie 2022

 Anunt sediu+pag internet, asistent medical comunitar, 2022

 Anunt Completare, concurs asistent medical comunitar 

 Rezultat selectie dosare asistent medical comunitar

 Anunț + bibliografie concurs R.Ag., din 2.06.2022

 Rezultat selecție dosare concurs, Inspector relatii cu publicul, informatii publice

 Afișare rezultate probă interviu, asistent medical comunitar

 Afișare rezultate proba scrisă, asistent medical comunitar

 Afișare rezultate finale concurs asistent medical comunitar

 Rezultate finale concurs, Inspector rel cu publicul, inform publice 

 Selecție dosare concurs, referent III, deb, Reg agricol

 Anunț concurs recrutare doi polițiști locali

 Rezultate finale concurs referent III, deb, Reg agricol - 02.06.2022

 Rezultat selecție dosare Ref 1A, APL, secr, admin, conc din 12.07.22

 Rezultate finale - politisti locali

 Selecție dosare Inspector I, deb, Buget, fin, ctb, din 19.07.22

 Rezultate finale concurs Ref, contractual, desf 12.07.2022

 Rezultate proba scrisă, Insp I, debutant, buget, finanțe, contabilitate

 Rezultate interviu, Insp I, debutant, buget, finanțe, contabilitate

 Rezultate finale concurs, Insp I, debutant, buget, finanțe, contabilitate


Concurs recrutare două posturi asistent medical generalist pentru cabinet medical scolar


 Anunt concurs recrutare, două posturi, asist med ptr. cabinet scolar

 A3, adeverință vechime, participanti concurs

A2, formulare de inscriere

Varianta 2, subiecte si barem

Rezultate proba scrisa

Plan interviu concurs asistenti scolari

Rezultate interviu

 Rezultate finale concurs 2 asistenti medicali scolari


Concurs recrutare un post norma 3/4 medic generalist/medicina de familie, pentru cabinet medical scolar


 Anunt concurs MEDIC, Cabinet Medical Scolar, Norma 3/4

 Bibliografie si tematica concurs medic cabinet medical scolar

 Rezultat selectie dosare concurs medic cabinet scolar

Rezultat proba scrisa concurs medic cab. sc

Rezultat proba practica concrus medic cab. sc

Catalog rezultate finale concurs medic cab. sc

Anuțuri închirieri ~ concesionări


Închirieri


Participare la licitatie publica - inchiriere suprafata de 67 m.p. din imobilul cladire de interes local (Gradinita nr. 1 Mucica), proprietate publica a Comunei Motatei, jud. Dolj

 Anunt licitatie
 Caiet de sarcini

 Fisa de date

 Modele Contract, formulare


Concesionări


Concesionare - suprafata de 1763 m.p. teren intravilan, apartinand domeniului public al Comunei Motatei, situat in sat Motatei, com. Motatei, jud. Dolj, str. Calea Unirii, nr. 142/1, inscris in cartea funciara nr. 30280


 Anunț licitație, concesionare, 1763 m.p.

 C.S., concesiune 1763 mp teren

 Contract, concesiune 1763 mp teren

 Formulare, concesiune 1763 mp teren

 Instrucțiuni ptr ofertanți, concesiune 1763 mp teren

Altele

Declaratii avere

Declaratii interese